Logo Logo Logo

desktop_mac
Logo pro obrazovkyLogo for screenLogo pre obrazovky
RGBRGBRGBSvětlé pozadíLight backgroundSvetlé pozadie
0 %
0 %
print
Logo pro tiskLogo for printLogo pre tlač
CMYKCMYKCMYKSvětlé pozadíLight backgroundSvetlé pozadie
desktop_mac
Logo pro obrazovkyLogo for screenLogo pre obrazovky
RGBRGBRGBTmavé pozadíDark backgroundTmavé pozadie
0 %
0 %
print
Logo pro tiskLogo for printLogo pre tlač
CMYKCMYKCMYKTmavé pozadíDark backgroundTmavé pozadie
LogopackLogopackLogopack
Všechny verzeAll versionsVšetky verzie
file_downloadZIP

Výběr verze loga

Výber verzie loga

Choosing logo version

Stažením konkrétní verze loga (verze pro obrazovku vs. verze pro tisk) ihned získáte příslušnou barvu loga pro vaše použití. V tabulce je uveden přehled a nejčastější případy.

Stiahnutím konkrétnej verzie loga (verzia pre obrazovku vs. verzia pre tlač) okamžite získate príslušnú farbu loga pre vaše použitie. V tabuľke je uvedený prehľad a najčastejšie prípady.

By downloading a specific version of the logo (Screen Version vs. Print Version) straight away to get the relevant color of the logo for your use. The table shows a summary and the most common cases.

Vlastnosti a použití loga Vlastnosti a použitie loga Features and use of the logo
Pro obrazovky Verzia pre obrazovky Version for screen Pro tisk Verzia pre tlač Version for print
Barevný režim stažených souborů Farebný režim stiahnutých súborov Color mode of downloaded files RGB CMYK
Doporučené formáty loga Odporúčané formáty loga Recommended logo formats SVGPNG PDFAI
Web a prezentace (PowerPoint, Keynote) Web a prezentácie (PowerPoint, Keynote) Web and presentations (PowerPoint, Keynote)
Online dokumenty (Google, Office365) Online dokumenty (Google, Office365) Online documents (Google, Office365)
Vizitka, leták nebo brožura Vizitka, leták alebo brožúra Business card, flyer or brochure
Smlouvy a dokumenty k tisku Zmluvy a dokumenty na tlač Contracts and documents for printing

Ochranná zóna:

Ochranná zóna:

Protection zone:

50 % of logo heightvýšky logavýšky loga

Je to prostor kolem loga, kde nesmí zasahovat žádné okolní grafické elementy (loga, texty, obrázky, okraje stránky, apod.) aby nedošlo k narušení značky. Logo se ve většině případů nachází v okolním kontextu dalších prvků, od kterých se díky prostoru ochranné zóny distancuje a odlišuje.

Je to priestor okolo loga, kde nemôžu zasahovať žiadne okolité grafické prvky (logá, texty, obrázky, okraje stránky atď.), aby nedošlo k poškodeniu značky. Väčšinou sa logo nachádza v okolitom kontexte ďalších prvkov, od ktorých sa vďaka priestoru ochrannej zóny odlišuje.

It is a space around the logo, where no surrounding graphic elements (logos, texts, images, page margins, etc.) must interfere so as not to disturb the brand. In most cases, the logo is in the surrounding context of other elements, from which it distances itself and differs due to the space of the protection zone.

Ochranná zónaOchranná zónaProtection zone

Čemu se vyhnout

Čomu sa vyhnúť

Things to avoid

Vizuální dojem loga musí být konzistentní. Abychom toho dosáhli, řídíme se těmito pravidly, která zakazují manipulaci s logem zejména těmito způsoby.

Vizuálny dojem loga musí byť konzistentný. Aby sme to dosiahli, riadime sa týmito pravidlami, ktoré zakazujú manipuláciu s logom najmä týmito spôsobmi.

The visual impression of the logo must be consistent. In order to achieve this, we follow these rules, which prohibit manipulation of the logo, especially in these ways.

Nepoužívejte stíny

Nepoužívajte tieň

Do not use shadows

Logo neotáčejte

Logo neotáčajte

Do not rotate logo

Nepřebarvujte logo

Logo neprefarbujte

Do not recolor logo

Nedeformujte ani neměňte původní proporce loga.

Nedeforamujte ani nezmeňte pôvodné proporcie loga.

Do not deform or change its original proportions of the logo

Logo na barevném pozadí

Logo na farebnom pozadí

Logo on background

Logo: Verze pro tmavé pozadí
Pozadí: Tmavé

Logo: Version for dark background
Background: Dark

Logo: Verzia pre tmavé pozadie
Pozadie: Tmavé

Logo: Verze pro světlé pozadí
Pozadí: Light

Logo: Version for light background
Background: Light

Logo: Verzia pre svetlé pozadie
Pozadie: Svetlé

Logo: Verze pro žluté pozadí
Pozadí: Žluté

Logo: Version for yellow background
Background: Yellow

Logo: Verzia pre žluté pozadie
Pozadie: Žluté

Logo: Černobílá verze pro tmavé pozadí
Pozadí: Černé

Logo: Black and white version for dark background
Background: Black

Logo: Černobielá verzia pre tmavé pozadie
Pozadie: Čierné

Logo: Černobílá verze pro světlé pozadí
Pozadí: Bílé

Logo: Black and white version for light background
Background: White

Logo: Černobílá verze pro světlé pozadie
Pozadie: Biele