Barvy Colors Farby

Hlavní barvy

Main colors

Hlavné farby

Tyto hlavní barvy vytvářejí základní vizuální charakter značky.

These main colors create the basic visual character of the brand.

Tieto hlavné farby vytvárajú základný vizuálny charakter značky.

Stáhnout vzorník (.ASE) Download swatches (.ASE) Stiahnuť vzorník (.ASE)
Dark Ink Blue
HEX
#110728
RGB value
CMYK 100-94-0-60
Pantone C P 101-16 C
Pantone U 032 U
NCS 0565-R
RAL 3028
Deep Indigo
HEX
#350D76
RGB value
CMYK 100-94-0-10
Pantone C P 99-16 C
Pantone U Process Black U
NCS 0565-R
RAL 9005
Electric Indigo  
HEX
#6F10E7
RGB value
CMYK 82-78-0-0
Pantone C P 99-7 C
Pantone U N/A
NCS 0565-R
RAL N/A
Jonquil Yellow  
HEX
#FCCD00
RGB value
CMYK 2-18-100-0  
Pantone C 116 XGC
Pantone U N/A
NCS 0565-R
RAL N/A

Sekundární barvy

Secondary colors

Sekundárne farby

Barvy používané v prostředí aplikace (UI - User Interface) a na webu.

Colors used in the application environment (UI - User Interface) and on the web.

Farby používané v prostredí aplikácie (UI - User Interface) a na webe.

White

#FFFFFF

Platinum Gray  

#E2E1E9

Eucalyptus  

#34D49C

Jeans Blue  

#4FAAFF

Electric Violet  

#C82CF5

Crimson Red  

#D11638

Barevné režimy

Color modes

Farebné režimy

Barevné režimy určují barevné schéma, které pro logo zvolíme, aby se správně zobrazilo na obrazovkách i v tisku.

Color modes define the color scheme we choose for the logo to achieve the correct display on both screens and in print.

Farbiace režimy určujú farbiacie schémy, ktoré pre logo zvolíme, aby sa správne zobrazilo na obrazovkách aj v tlači.

Barevný režim  Color mode  Farebný režim  Co je to?  Čo je to?  What is it? Příklad zápisu  Example  Príklad zápisu  Použití  Usage Použitie 
HEX Ekvivalent RGB (hexadecimální) RGB equivalent (hexadecimal)  Ekvivalent RGB #000000
WEBHTMLCSS
RGB Barevný prostor obrazovek Color space for screens  Farebný priestor pre obrazovky  rgb(100, 100, 100)
WEBHTMLCSS
CMYK
Barevný prostor pro tiskárny Color space for print  Farebný priestor pre tlač 
10-10-10-10
TISK
Pantone
Přímé namíchané barvy pro tisk  Direct colors for printing  Priehľadné farby pre tlač  1100 C
TISK

Výběr barevného režimu

Choosing color mode

Výber farbiaceho režimu

Vhodný barevný režim loga:  Suitable logo color mode: Vhodný farebný režim loga: RGB logo
CMYK logo
Pantone logo
Logo bude na obrazovce (web, mobil, prezentace…)  Logo bude na obrazovke (web, mobil, prezentácia…)  The logo will be on the screen (web, mobile, presentation...)


Logo bude v tisku (vizitka, leták…)  Logo bude v tlači (vizitka, leták...)  The logo will be in print (business card, leaflet...)